Europlast d.o.o.
Kotorska bb
51260 Crikvenica

mail: europlast@ri.t-com.hr

tel: 051/784-059
fax:: 051/242-398

 

Žiro-račun: 2402006-1100464690 otvoren kod Erste&Steirmekische bank Crikvenica,
SUD UPISA:Trgovački sud Rijeka, MBS 040228620, temeljni kapital: 137.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Željko Polonijo
PB: 2077612 OIB: 22480366993

 

Contact

You can leave a message using the contact form below.